Egypt

V Egyptě za málo času a (relativně) málo peněz, hodně potápěčské muziky

Právě Egypt a jeho Rudé moře je pro nás středoevropany nejbližší korálovou potápěčskou destinací, ve které se můžeme za relativně málo času stráveného cestou a relativně málo peněz ocitnout. Egypt a jeho potápěčské destinace se stále mění a vyvíjí a za poslední desetiletí je navštívily statisíce návštěvníků, což se na některých z těch dostupnějších lokalit nesmazatelně podepsalo. Pokud jste si nepřijeli od všudy přítomných prodejců zakoupit písek ze Sahary nebo pro selfie s velbloudy, pak vyrazte s námi na potápěčské safari za žraloky a mantami. Budete k tomu potřebovat kvalitní zázemí pohodlné potápěčské lodě se zkušeným kapitánem, výborným kuchařem a znalým potápěčským průvodcem. A právě tohle vše Vám na našich výletech za potápěním v Rudém moři nabízíme.

  • Lokality

    Severní safari - Jižní safari - Brother Islands

  • Základní informace

    Egypt je středomořská země ohraničená pásmem Gazy (Palestina) a Izraelem na severovýchodě, Akabským zálivem a Rudým mořem na východě, Súdánem na jihu a Libyí na západě. Na druhé straně Akabského zálivu leží Jordánsko, přes Rudé moře leží Saúdská Arábie a přes Středozemní moře leží Řecko, Turecko a Kypr, přestože ani jedna z těchto zemí s Egyptem přímo nehraničí.

Severní safari – vraky, koráli, delfíni

Jedna z méně náročných tras nabízí potápění na nejlepších vracích a útesech v severní části Rudého moře.

Kromě jednoho z nejproslulejších vraků na světě – Thistlegormu a nezrádnějšího útesu v Rudém moři – Abu Nuhas se čtyřmi vraky a unikátních útesů v chráněné oblasti Ras Mohamed, se můžete těšit i na setkání s přátelskými delfíny a to hned na čtyřech lokalitách. Tato trasa je vhodná i pro méně zkušené potápěče či nepotápěčský doprovod.

 

Tirany + Dahab

Oblíbená a zároveň na přeplavby nenáročná trasa vhodná pro méně i více zkušené potápěče. Toto safari nabízí kombinaci nejlepších vraků v severní části Rudého moře, mořskou rezervaci Ras Mohamed a jako bonus Tiranskou úžinu. Stěny těchto útesů (reefů) spadají do velkých hloubek a jsou obtékány proudy vytvářejícími ideální životní podmínky pro mořskou faunu i flóru. Především v období květen a září máte šanci se zde při ponorech setkat se žraloky lagunovými, šedými, vzácně i kladivouny a při troše štěstí i žralokem velrybím či mantou. Jako bonus se může trasa naplánovat až na lokality v oblasti Dahabu - proslavenou Blue Hole i neméně zajímavý Canyon.

Jižní safari – vraky, koráli, žraloci, delfíni, želvy

Méně náročné potápěčské safari po lokalitách v jižní části Egypta.

Většina reefů je zde stále téměř nedotčená lidskou činností, s bohatými korálovými zahradami, podmořskými jeskynními labyrinty a výskytem velkých druhů ryb. Setkáte se zde s různými druhy žraloků, barakudami, tuňáky, delfíny, mantami, sibami a je zde častý výskyt želv. Jedním z největších lákadel této trasy je útes Sataya, kde máte šanci na setkání s velkým hejnem delfínů dlouholebých.

 

Jižní safari St. Johns

Jedna z nejoblíbenějších potápěčských tras v egyptské části Rudého moře směřující hluboko na jih až k súdánským hranicím, do oblasti téměř nedotčené lidskou činností. Bohaté korálové útesy s podmořskými jeskynními labyrinty a zaručeným výskytem želv, velkých druhů ryb, jako je žralok šedý, útesový, hedvábný či dlouhoploutvý, barakuda, tuňák, delfín, manta anebo siba.
Brother Islands – koráli, žraloci a velké ryby

Jedinečné potápěčské safari pro milovníky žraloků, mant a dalších velkých pelagických ryb, ale i příznivců vrakového potápění.

Ostrůvky Big a Small Brother jsou přísně chráněnou mořskou rezervací nacházející se daleko na volném moři. Vzhledem ke své výjimečné poloze jsou bohatě porostlé měkkými i tvrdými koráli a přitahují velké množství malých i velkých ryb. Z tohoto důvodu jsou považovány za jednu z nejlepších egyptských potápěčských lokalit.

 

Zabargad, Rocky Islands, Deadalous

Náročnější plavba, určená spíše pro pokročilejší potápěče, směřující na jih Egypta, do oblasti mořských parků s maximální ochranou a zároveň dostatečně vzdálených od vlivů lidské civilizace. Na těchto lokalitách se zde můžete setkat se spoustou nedotčených reefů porostlých koráli s tisíci pestrobarevnými rybkami a se žraloky šedými, hedvábnými, bělocípými, dlouhoploutvými, mantami či delfíny. Největším lákadlem této plavby jsou pak kladivouni, s nimiž se pravidelně setkáváme na severu Deadalousu.

 

Brothers, Deadalous, Elphistone

Náročnější safari určené především pro zkušenější potápěče směřující do oblasti mořských parků daleko na volném moři. Právě zde máte šanci spatřit jedny z nejzajímavějších reefů s vraky nákladních lodí, stovkami tropických ryb, a především největší lákadlem těchto destinací - žraloky dlouhoploutvými, šedými, hedvábnými, liščími a kladivouny. Během této plavby se budete potápět na třech z pěti nejoblíbenějších reefů v egyptské části Rudého moře.

Aquasvět  Škola potápění, cesty za potápěním, potápěčská technika.